Irlandia - Anglia - Walia - Szkocja - Og這szenia w Internecie

  • Nieruchomoci
  • Motoryzacja
  • Produkty i usugi
  • Praca
  • Dodaj ogoszenie

   Dodaj 1-2 og這szenia za darmo! Tylko u nas taka oferta! Co miesi帷 darmowe og這szenia!

   Pozycjonujemy z Google oraz z Facebook. Pozyskaj klienta z www.e-gratka.co.uk

   Og這szenia specjalne w e-gratka.co.uk

   2 prywatne gratis (£1 dodatkowe, £2 sponsorowane, £5 wyró積ione)

   1 firmowe gratis (£3 firma dodatkowe, £5 firma sponsorowane, £7 firma wyró積ione)


Kliknij tutaj aby si zalogowa

NIERUCHOMO?CI, POKOJE (86)

SPRZEDAM, KUPI? (258)

KOMUNIKATY (12)

OG?OSZENIA DROBNE (149)

PRZYJACIELE I RANDKI (409)

US?UGI (1436)

PRACA (465)

MOTORYZACJA (76)

POMOC DLA INNYCH (6)

BIZNES (73)

KATALOG STRON WWW (61)

BAZY INFORMACYJNE (6)

ANGLIA (87)

WALIA (0)

SZKOCJA (1)

IRLANDIA (15)

SPRZEDAM, KUPI?: komputery, telefony

Zamieszczono 2015-07-31, ods這n: 7480

Tonery i tusze do drukarek, szybka wysy?ka i niskie ceny

Od dawna ludzie szukaj? odpowiedzi, dotycz?c? wyboru odpowiednich tuszy i toner闚 do posiadanej drukarki. na okr?g?o stajemy przed dylematem, czy warto przeznaczy? wi?cej pieni?dzy na materia?y eksploatacyjne oryginalne, czy mo?e oszcz?dzi? i wybra? zamienniki?. Je?li zdecyduje si? na materia?y zast?pcze, czy nie utrac? gwarancji?, czy taki kartrid? mo?e uszkodzi? drukark?? postaram si? rozwia? wszedlkie w?tpliwo?ci zwi?zane z tym zagadnieniem, jednak odpowied? nie jest prosta i uzale?niona jest od wielu czynnik闚
Pierwsze najistotniejsze pytanie dotyczy gwarancji, czy korzystaj?c z zamiennych toner闚, tuszy, ta?m barwi?cych do drukarek u?ytkownik traci gwarancj? w wypadku awarii drukarki - NIE. Zabrania tego Dyrektywa Unijna nr 93/13 CCE z 5.04.1993 r. kt鏎a zabrania wprowadzania wpis闚 do gwarancji, informacji o tym, ?e stosowanie produkt闚 zamiennych do drukarek powoduj? utrat? gwarancji. Niestety serwisy, wykorzystuj? brak wiedzy ludzi i od razu odmawiaj? przyj?cia nawet takiej drukarki. Osoby kt鏎e przyjmuj? uszkodzony sprz?t, ju? na wst?pie sprawdzaj? czy w drukarce s? materia?y eksploatacyjne oryginalne czy zamienne. Je?eli s? tam produkty zast?pcze, przyj?cie urz?dzenia na serwis z g鏎y zostaje odrzucone. Jest to zwyk?e oszustwo zak?ad闚 serwisowych, kt鏎e maj? ?wiadomo??, ?e toner czy tusz nie mo?e uszkodzi? drukarki, co najwy?ej mo?e j? ubrudzi?. Jednak jest obej?? ten nieuczciwy precedens, w momencie uszkodzenia drukarki czy kserokopiarki, wystarczy wprowadzi? do urz?dzenia oryginalny pojemnik (mo?e to by? toner startowy kt鏎y by? wraz z zakupionym urz?dzeniem, je?li zosta? juz wyrzucony, mo?na tak?e naby? taki zu?yty pojemnik w ka?dym punkcie gdzie prowadzony jest skup zu?ytych materia?闚 eksploatacyjnych. Na koniec tematu gwarancji i uszkodzenia drukarki poprzez stosowanie regenerowanych materia?闚 eksploatacyjnych, warto zwr鏂i? uwag?, ?e porz?dne firmy sprzedaj?ce alternatywne tonery i tusze daj? nie tylko gwarancje na sw鎩 produkt, a? do ca?kowitego wyczerpania, ale dodatkowo zapewniaj? napraw? urz?dzenia w wypadku uszkodzenia/zabrudzenia drukarki za spraw? ich produkt. Mamy wi?c tym samym pe?n? gwarancje, ?e stosuj?c zamienniki nasza kopiarka jest bezpieczna.

Ale jak faktycznie sprawdzaj? si? zamienniki? czy jako?? wydruku jest taka sama jak w przypadku orygina?闚? Tutaj nie mo?na odpowiedzie? jednoznacznie, bowiem to zale?y od kilku czynnik闚. S? dwie najwa?niejsze kwestie, pierwsz? z nich jest model drukarki jak? u?ywamy, niekt鏎e zamienniki drukuj? idealnie, i nie ma najmniejszej r?nicy pomi?dzy orygina?em. Lecz w przypadku u?ywania ich do niekt鏎ych modeli jako?? ulega pogorszeniu. Nie mog? tutaj wypisa? wszystkich urz?dze?, kt鏎e dobrze sprawuj? si? we wsp?pracy z materia?ami alternatywnymi. Aczkolwiek wsp?pracuj?c z firm? gdzie zaopatrujemy si? w materia?y eksploatacyjne sprzedawca winien zna? si? na swoim towarze i uczciwie o?wiadczy? czy dany produkt jest warty polecenia czy nie. Dobre firmy, dostarczaj? materia?y eksploatacyjne na testy, klient mo?e otrzyma? produkt w celu jego wypr鏏owania (to nic nie kosztuje) je?li jest zadowolony zostaje wystawiona faktura, je?li nie zwraca produkt. Takie praktyki wykorzystuj? du?e i sprawnie dzia?aj?ce firmy. Dzi?ki temu klient mo?e bez ponoszenia ?adnych koszt闚, sprawdzi? dok?adnie jako?? zanim dokona zakupu. U?ywaj?c toner闚 i tuszy do drukarek Brother zamienniki sprawuj? si? ?wietnie. K?opoty rozpoczynaj? si? gdy chcemy skorzysta? z artyku?闚 zast?pczych do drukarek marki Sharp, Epson, Gestetner, Kyocera itp. Nie mo?na jednoznacznie stwierdzi?, ?e materia?y regenerowane do urz?dze? tych producent闚 s? gorszej jako?ci, ale potrzebuj? one wi?kszej uwagi. W modelach tych na og? funkcjonuj? osobno pojemniki z proszkiem (tonery) i osobno b?bny, do kt鏎ych wsypuje si? proszek. K?opot w tym, ?e po??czenie dw鏂h r?norakich proszk闚 czy to orygina?u z zamiennikiem czy te? dw鏂h r?nych produkt闚 zast?pczych (innych producent闚) mo?e spowodowa? problemy z wydrukiem. Wobec tego wa?ne jest w tym wypadku, aby wydrukowa? ca?y proszek przed zmian? tonera. W b?bnie znajduje si? zbiornik, w kt鏎ym cz?sto s? resztki poprzedniego tonera. Dlatego wykwalifikowany sprzedawca, powinien zna? w?asny produkt i poradzi? ewentualnie przy zakupie. Drug? kwesti? jest sprawa producenta zamiennik闚, na nieszcz??cie na rynku jest du?a liczba toner闚 regenerowanych, a od kilku lat pojawi?y si? produkty 100% nowe tak zwane chi?czyki. Ca?y problem polega na tym, ?e ka?da firma zachwala sw鎩 produkt, niestety cz??? po prostu oszukuje. Na skutek takich dzia?a? jako?? materia?闚 zast?pczych uleg?a pogorszeniu, du?e dobre firmy, aby utrzyma? si? na rynku zmuszona jest obni?a? cen? kosztem jako?ci. Czemu sprawa jest a? tak skomplikowana? ot? dlatego, ?e klient kupuj?c toner mo?e wiedzie? czy jego towar jest nape?niony w spos鏏 "profesjonalny" (mam na my?li wymian? najistotniejszych cz??ci, jakie winny zosta? usuni?te a w ich miejsce wstawione nowe). Chodzi tu o cz??ci takie jak b?ben, listwa zbieraj?ca, toner powinien mie? plomb? zabezpieczaj?c?, no i naturalnie kwestia zasypania go dobrym proszkiem. Toner zregenerowany w taki spos鏏, z pewno?ci? b?dzie s?u?y? do ko?ca a jako?? wydruku nie b?dzie gorsza ni? w przypadku orygina?u. Niestety wiele firm staraj?c si? o klienta obni?aj? bardzo ceny, przyk?adem jest tutaj ?mietnisko, czy wysypisko allegro. Znale?? tutaj mo?na w wi?kszo?ci zwyk?e odpady, bo jak inaczej okre?li? toner (na wzorze popularnych produkt闚 takich jak toner CB435A sprzedawany po 9z?? gdzie koszt produkcji z wymian? opisanych wy?ej element闚 wynosi 30z? (b?ben ok 7z?, listwa zbieraj?ca 3,5z?, plomba 1,5z?, proszek 5z?, pusta kaseta 10z?, kartonik i folia 3z?) i nie licz? tutaj robocizny. To pokazuje ?e tonery oferowane w takiej cenie to zwyczajny odpad z produkcji lub regeneracja ma?o profesjonalna gdzie wywierca si? dziur? wsypuje tani proszek i na tym koniec. Ci??ko st?d jednoznacznie wskaza? czy zamienniki jako?ciowo nie s? gorsze od orygina?闚. Je?li klient mia? do czynienia z tonerem zregenerowanym przez firm?, czy osob? sprzedaj?c? na allegro, to b?dzie prze?wiadczony o jego z?ej jako?ci. Jednak produkty regenerowane prawid?owo (towary na pewno znacznie dro?sze) na pewno nie s? gorsze od orygina?闚. www.igalo.pl

Lokalizacja: POLSKA - Toru?
E-mail: sklepik@ekoswiat.eu
Telefon: 618485115
Strona www: http://www.igalo.plInne og這szenia z kategorii SPRZEDAM, KUPI?: komputery, telefony

Partnerzy:    Akademia Fryzjerstwa UK   |   Hair-Life Professional   |   RevolWEB.pl

O nas   |   Kariera   |   Reklama   |   Regulamin   |   Oferta   |   Dystrybucja   |   Partnerzy   |   Magazyn e-gratka.co.uk